« media | Main | En nog eentje... »

15 maart 2006

Taalverspreiding

Een opmerkelijk fenomeen, voor de opmerkzame bloglezer: het betreft de uitdrukking "van ... doen", zoals in de zin: "we gaan van fotograaf doen", of "ik heb gisteren van consultant gedaan", waarbij de auteur wil aangeven dat hij/zij zich met een zekere, toch wat gewichtige activiteit heeft ingelaten, maar daar liever niet pretentieus wil over doen, of alleszins niet overdreven zwaarwichtig wil overkomen. Voor zover ik weet geen standaard Nederlands, ook geen standaard dialect, maar op één of andere manier ontstaan in Gentse blogmilieus, en via aldaar ingeweken West-Vlamingen uiteindelijk al tot ver buiten de Oostvlaamse hoofdstede gearriveerd.
Vreemd :-)

Comments

//// maar daar liever niet pretentieus wil over doen, of alleszins niet overdreven zwaarwichtig wil overkomen.////

Ik frequnteer de constructie als dusdanig ook wl eens in een zin. Maar om daardoor niet overdreven zwarwichtig te doen? How jom! Van die gewringelde zinsbouwsels, is dat niet vragen om zwaarwichtigheid?

Het kan natuurlijk dat ik me vergis, maar van "van...doen" doen en nu dus net van gedaan, komt nogal gekunstelder over dan doen...

Posted by: wannes at 22 maart 2006 18:56

Net gepost op http://blog.zog.org/2006/03/van-trendsetterken.html:

http://www.google.com/search?q=site%3Ablogs.cocoondev.org%2Fpeter%2F+++%22van+*+doen%22

versus:

http://www.google.com/search?q=site%3Ablog.zog.org+++%22van+*+doen%22

Posted by: Pascal Van Hecke at 24 maart 2006 00:15

Post a comment
Remember Me?Please enter the security code you see here